PELASTETAAN PYHÄJOKI – mielenosoitus la 17.5. Helsingissä

Pelastetaan PyhäjokiKokoontuminen Narinkkatorilla klo 13:45, lähtö klo 14  Ympäristöministeriölle Kasarmikadulle ja sieltä Rautatientorille.

Pro Hanhikivi ry puolustaa luonnonarvoiltaan ainutlaatuista Hanhikivenniemeä Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahanketta vastaan.

Yhdistyksen edustajat saapuvat vierailulle Helsinkiin ja haluamme osoittaa heille tukemme ja samalla vaadimme Suomen valtiota kunnioittamaan luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakia:

”Hanhikiven luontotyyppien kartoitus osoittaa, että Hanhikiven alue on aivan omaa luokkaansa uhanalaisten luontotyyppien monipuolisuudessa. Lähes koko niemen alue on tällaisten luontotyyppien kattama. Tämän lisäksi koko
niemi edustaa uhanalaisimpiin luontotyyppeihimme kuuluvaa maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat -luontotyyppiä.”
– Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus 11/2009

Vaadimme, ettei Suomen hallitus ja eduskunta myönnä Fennovoiman hankkeelle uutta, täydennettyä periaatepäätöstä. Hanke ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Fennovoiman ja Rosatomin tulee perua ydinvoimalahankkeensa, joka edustaa vastuutonta ilmastopolitiikkaa sekä vanhentunutta, riskialtista energiantuotantoa sekä tuhoaisi korvaamattoman luontoalueen.

Ydinvoiman käytön arvaamattomuuden, vaarallisuuden ja ratkaisemattoman ydinjäteongelman tunnemme liiankin hyvin!

Tule ystävän kanssa mukaan ja tuo halutessasi oma kyltti tai banderolli! Myös puheet ja esitykset ovat tervetulleita.

Tapahtuma Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1422447538023414/

Tietoa Hanhikiven alueesta
http://www.hanhikivi.net/niemi

Naiset Rauhan Puolesta -liike
http://naisetrauhanpuolesta.org

TURVA-verkosto
https://turvaverkosto.wordpress.com

Email: nrp at riseup piste net

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Tshernobylin terveysvaikutukset paljon pahemmat kuin on uskoteltu

 

Olli Tammilehto

Ukrainalainen pikkukaupunki Tshernobyl sijaitsee 83 kilometrin päässä Kiovasta lähellä Valko-Venäjän rajaa. Ennen vuotta 1986 harva ulkomaalainen tiesi sen olemassaolosta. Tuon kohtalokkaan vuoden jälkeen ’Tshernobyl’ on ympäri maailmaa tarkoittanut katastrofaalista ydinvoimalaonnettomuutta. Vuonna 2011 maailman pahimman ydinvoimalakatastrofin tittelistä alkoi kuitenkin vakavasti kilpailla Fukushima.

Tshernobylin onnettomuuden seuraukset olivat valtavat. Se esimerkiksi vaikutti merkittävästi Neuvostoliiton hajoamiseen – näin ainakin pääsihteeri Mihail Gorbatshov on itse väittänyt. Ydinvoimateollisuutta lähellä olevat piirit ja muut atomivoiman ystävät ovat kuitenkin kilvan vähätelleet onnettomuutta. Yhteiskunnalliset vaikutukset, yli 200 000 ihmisen evakuoinnit, 800 000 paikalle komennetun puhdistustyöntekijän kärsimykset ja miljoonien ympäri maailmaa asuneiden ihmisten pelko, tuska ja suru jätetään sivuun. Keskitytään esimerkiksi vain onnettomuudessa välittömästi kuolleisiin, joita virallisen tiedon mukaan ei ollut paljon: 28 kuoli akuuttiin säteilysairauteen onnettomuusvuonna ja parikymmentä sen jälkeen.


Usein esitetään myös teoreettinen arvio myöhemmin syöpään kuolleiden lukumäärästä: ydinvoiman käyttöä voimakkaasti edistävän Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja sen kanssa virallisesti liittoutuneen Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan kymmenien vuosien kuluessa Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä syöpään voi kuolla onnettomuuden seurauksena korkeintaan noin 9000 ihmistä. Tätä lukua vähätellään kuitenkin sillä, että muista syistä syöpään kuolee moninkertainen määrä ihmisiä ja siksi lisäys ikään kuin hukkuu tilastoihin. Lisäksi myönnetään, että saastuneilta alueilta on löytynyt poikkeuksellisen paljon kilpirauhassyöpää niiden ihmisten keskuudessa, jotka olivat lapsia onnettomuuden aikana. Leikkauksilla ja lääkkeillä nämä uhrit uskotaan kuitenkin pystyttävän pitämään hengissä.

Tietoa tuhon keskeltä

Pahiten saastuneilla alueilla liikkuneilla on kuitenkin aivan toinen kuva: ihmisten etenkin lasten terveyden heikkenemisen on huomannut selvästi. Alueiden asukkaat kärsivät suhteettoman paljon mitä erilaisimmista vakavista terveysongelmista. Saastuneimmilta alueilta oli vaikea löytää yhtään tervettä lasta. Näiden arkihavaintojen innoittamina sadat, etupäässä ukrainalaiset, valkovenäläiset ja venäläiset tutkijat alkoivat onnettomuuden jälkeen tehdä vertailututkimuksia sairauksien esiintymisestä saastuneilla ja vähemmän saastuneilla alueilla. Vähitellen syntyi valtava tutkimusaineisto, joka käsittää yli 30 000 julkaisua.

Professori ja Venäjän tiedeakatemian biologijäsen Aleksej Jablokov, Valko-Venäjän säteilyturvainstituutin johtaja Aleksej Nesterenko ja Valko-Venäjän tiedeakatemian ydinteknologiainstituutin entinen johtaja, professori Vasilij Nesterenko kirjoittivat 2000-luvun lopulla laajan yhteenvedon näistä tutkimuksista. Se ilmestyi englanniksi vuonna 2009 nimellä ”Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment” (Tshernobyl: katastrofin seuraukset ihmisille ja ympäristölle). Kirjan kustansi New Yorkin tiedeakatemia, ja se on nyttemmin vapaasti ladattavissa internetistä.

Kirja on kauheaa luettavaa. Siinä siteeratut tutkimukset osoittavat sairauksien sairauksien perään lisääntyneen pahimmilla laskeuma-alueilla. Esimerkiksi 10 vuotta onnettomuuden jälkeen verta muodostavien elinten sairauden olivat Ukrainan saastuneilla alueilla 2,4 kertaa yleisempiä kuin muualla maassa. Vuonna 1995 sydän- ja verisuonitaudit olivat kolme kertaa yleisempiä Valko-Venäjän saastuneilla alueilla ja evakuoitujen keskuudessa kuin muualla maassa. Puhdistustöihin osallistuneiden keskuudessa hengenvaaralliset sydäntaudit lisääntyivät vuodesta 1992 vuoteen 1997 22,1% samanaikaisesti kun muun Valko-Venäjän väestön keskuudessa ne lisääntyivät 2,5 %.

Myös umpieritysrauhasten sairauksista kuten sokeritaudista kärsivien määrä kasvoi. Kuusi vuotta onnettomuuden jälkeen umpieritysrauhasten sairauden olivat kolme kertaa yleisempiä Valko-Venäjän saastuneilla alueilla kuin muualla. Pahasti saastuneilla alueilla 50-60 % lapsista kärsii jostain kilpirauhasen sairaudesta.

Tshernobylin saastuttamilla alueilla säteilyn on havaittu heikentäneen immuunijärjestelmää ja sitä kautta vastuskykyä monenlaisia tauteja vastaan. Puhutaan yleisesti Tshernobyl-AIDSista. Ukrainassa immuunitoiminnan vajavaisuus havaittiin 44 % lapsista, jotka olivat saaneet kohdussa poikkeuksellisen paljon säteilyä kahtena onnettomuuden jälkeisenä vuonna. Kontrolliryhmällä vajavaisuutta oli 28 %:lla. Tästä ja muista syistä monet tartuntataudit ovat lisääntyneet. Esimerkiksi vuonna 1995 virusten, bakteerien ja loisten levittämät taudit olivat Ukrainan saastuneimmilla alueilla viisi kertaa yleisempiä kuin vähemmän saastuneilla. Vielä vuonna 1988 alueet eivät eronneet tautien yleisyyden suhteen.

Tartuntoihin liittymättömät hengityselinten sairaudetkin lisääntyivät onnettomuuden seurauksena. Esimerkiksi Valko-Venäjällä kolmen vuoden kuluttua onnettomuudesta hengityselinten sairauden olivat pahimmin saastuneiden alueiden lapsilla 3,5 kertaa yleisempiä kuin vähemmän saastuneilla.

Radioaktiiviset aineet ovat vahingoittaneet myös munuaisia, virtsateitä ja sukuelimiä. Esimerkiksi Valko-Venäjän saastuneimmilla alueilla onnettomuuden jälkeen syntyneillä tytöillä on sukuelinten häiriötä viisi kertaa ja pojilla kolme kertaa enemmän kuin vähemmän saastuneilla alueilla. Nuorten miesten impotenssi korreloi saastumisen määrän kanssa.

Säteily on vahingoittanut myös ihmisten lihaksia ja luustoa. Saastuneella alueella Ukrainassa on esimerkiksi syntynyt lapsia, joilla ei ole käytännöllisesti katsoen ollut lainkaan luustoa. Tällaisia ihmisten ”meduusalapsia” on tavattu aiemmin ainoastaan Marshall-saarilla 1950-luvun ydinkokeiden jälkeen.

Hermosto ja aistielimetkään eivät ole säästyneet radioaktiivisten aineiden kynsistä. Esimerkiksi Ukrainassa hermojärjestelmän heikkous ja autonomisen hermoston häiriöt olivat viisi kertaa yleisempiä evakuoitujen lapsilla kuin maassa keskimäärin. Venäjällä havaittiin 16-17-vuotiaiden lyhytkestoisen muistin ja tarkkaavaisuushäiriöiden korreloivan radioaktiivisen laskeuman voimakkuuden kanssa. Valko-Venäjällä silmälinssin sumentumista havaittiin 24,6 % säteilylle altistuneista lapsista. Kontrolliryhmällä vastaava osuus oli vain 2,9 %.

Myös ruoansulatuselimistön sairaudet ovat lisääntyneet. Esimerkiksi Valko-Venäjällä mahakatarri oli vuonna 1996 saastuneimmilla alueilla jopa kolme kertaa yleisempää kuin vähemmän saastuneilla alueilla. Ukrainan saastuneilla alueiden lapsilla mahan limakalvon rappeuma oli viisi kertaa yleisempää kuin kontrolliryhmällä.

On myös tutkimuksia, jotka osoittavat ihosairauksien lisääntyneen. Puhdistustyöntekijöiden ihosairaudet yleistyivät onnettomuutta seuranneiden kuuden vuoden aikana 16-kertaisesti.

Syöpä valloillaan

Ydinvoiman ystävienkin myöntäminen kilpirauhassyöpien lisäksi monet muut syövät ovat lisääntyneet. Esimerkiksi Venäjällä Brjanskin alueen saastuneimmissa osissa oli yhdeksän vuotta onnettomuuden jälkeen kaikenlaisia syöpiä väestömäärään suhteutettuna 2,7 kertaa enemmän kuin muissa osissa.

Leukemiaa eli verisyöpää ilmeni todennäköisesti tavallista enemmän onnettomuuden jälkeisinä kolmena ensimmäisenä vuotena, mutta tällöin niiden kirjaaminen rekistereihin oli kiellettyä. Myöhemmistä tapauksista on saatu tutkimusaineistoa. Ukrainan saastuneimmissa osissa vuonna 1986 syntyneillä lapsilla oli 3-10 vuotta onnettomuuden jälkeen kolme kertaa enemmän leukemiaa kuin vähemmän saastuneissa osissa.

Valko-Venäjällä havaittiin 1990-luvun puolessa välissä, että keuhkosyöpää oli evakuoitujen keskuudessa neljä kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin. Voimakkaasti saastuneella Gomelin alueella sisäelin-, paksusuoli-, rinta-, virtsarakko-, munuais- ja keuhkosyöpä lisääntyivät selvästi ja niiden esiintymistiheys korreloi Tshernobylin saastelaskeuman voimakkuuden kanssa.

Säteily lisäsi myös mutaatioita perintötekijöissä. Esimerkiksi Downin oireyhtymä lisääntyi Valko-Venäjän 17 saastuneimmassa piirikunnassa 49 % vuosina 1987-88. Säteilyä saaneiden vanhempien lapset ovat monien tutkimusten mukaan sairaampia kuin muut. Säteilytetyille isille vuosina 2000-2005 syntyneistä lapsista vain 2,5-9,2 % oli käytännöllisesti katsoen terveitä, kun kontrolliryhmän lapsista terveitä oli 18,6-24,6 %.

Radioaktiiviset aineet vahingoittivat myös sikiöitä ja siksi synnynnäisesti epämuodostuneiden lasten määrä kasvoi. Ukrainan saastuneimmilla alueilla epämuodostuneiden vastasyntyneiden osuus on 2,8 kertaa suurempi kuin vähemmän kärsineillä alueilla. Esimerkiksi liikasormisuus, sisäelinten ja raajojen epämuodostumat, jalattomuus ja kädettömyys sekä hidaskasvuisuus ovat lisääntyneet merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan ihmisten, varsinkin lasten kunto on heikentynyt ratkaisevasti. Esimerkiksi Ukrainan saastuneilla alueilla kroonisesti sairaiden lasten osuus aikavälillä 1986-2003 kasvoi 8,4 %:sta 77,8 %:iin samanaikaisesti kun onnettomuuden pahimmilta vaikutuksilta säästyneillä alueilla tämä osuus pysyi suunnilleen samana. Vuosina 1995-1998 Venäjän Brjanskin alueen saastuneissa piirikunnissa rekisteröityjä tauteja sairastavien lasten osuus oli 1,5-3,5 kertaa suurempi kuin Brjanskin alueella keskimäärin. Säteilytetyissä ihmisissä ilmeni kaikenlaisia ennenaikaiseen ikääntymiseen liittyviä oireita. Venäjällä ja Valko-Venäjällä heidän havaittiin olevan biologisesti 7-9 vuotta ikäisiään vanhempia.

Monet näistä sairauksista ovat johtaneet myös kuolemaan. Laajan tutkimusaineiston perusteella kirjan tekijät päätyvät arvioon, jonka mukaan Tshernobyl on jo tappanut useita satoja tuhansia ihmisiä entisen Neuvostoliiton alueella. Muualla pohjoisella pallonpuoliskolla on voinut kuolla vielä enemmän ihmisiä. Tähän yllättävään tulokseen Jablokov ja kumppanit päätyvät, siksi että muualla säteilylle altistuneita ihmisiä on monin verroin enemmän. Yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan ei ole vaaratonta säteilyannosta: pienten säteilyannosten todennäköisyys tappaa joku tietty ihminen on vain pienempi kuin suurten. Mutta suuressa populaatiossa näitä säteilyloton voittajia on paljon.

Viralliset väistöliikkeet

Kirja antaa siis aivan erilaisen kuvan Tshernobylin vaarallisuudesta kuin mitä ydinvoiman käyttöön sitoutuneet organisaatiot esittävät. Itse asiassa jos Jablokovin ja Nesterenkojen yhteenveto Tshernobyl-tutkimuksista hyväksyttäisiin virallisesti, olisi hyvin vaikea perustella ydinvoiman käytön jatkamista. Niinpä vaikka useat länsieurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset säteilyasiantuntijat ovat suhtautuneet kirjaan myönteisesti, ydinvoiman ystävät ovat arvostelleet kirjaa ankarasti. Tämä arvostelu on joskus saanut lähes rasistisen sävyn: eihän kirjaan voi luottaa, koska tutkimusten tekijät ovat venäläisiä, valkovenäläisiä ja ukrainalaisia.

Yksi usein toistuva arvostelu on se, että Neuvostoliiton viimeisinä vuosina ja hajonneesta valtakunnasta itsenäistyneiden osien ensimmäisinä vuosina olosuhteet olivat kurjat ja kaikenlaisia sairauksia esiintyi paljon. Lukuisissa kirjassa viitatuissa tutkimuksissa verrataan kuitenkin samankaltaisia entisen Neuvostoliiton osia keskenään. Vaikka kurjuus oli suurin piirtein samanlaista, sairauksia esiintyi selvästi tai aivan ratkaisevasti enemmän siellä, missä Tshernobyl-laskeuma oli voimakkainta.

Toinen yleinen vähättelytapa on väittää, että mahdolliset sairausoireet johtuvatkin säteilypelosta eivätkä säteilystä: tilanteen aiheuttama stressi johtaa sairastavuuden kasvuun. Ydinvoimaloiden rakentajien sijasta syypäitä ovatkin siis ydinvoiman vastustajat ja tiedotusvälineet, jotka levittävät säteilypelkoa. Ydinystävien kannalta niin mukava selitys kaatuu kuitenkin siihen, että se vaatisi tuekseen olettamuksen ihmisten ja eläinten välisen kommunikaatiokuilun ylittämisestä: nimittäin lukuisten kirjassa siteerattujen tutkimusten mukaan myös Tshernobylin saastuttamien alueiden eläimet kärsivät samoista sairauksista kuin ihmiset ja populaatioiden lukumäärät ovat pienentyneet selvästi. Esimerkiksi metsälintujen lajisto on köyhtynyt ja niiden määrät ovat vähentyneet yli 50 % saastuneilla alueilla. Russorasisteille kerrottakoon, että tämän tutkimuksen kuten monet vastaavat on tehnyt länsieurooppalainen tutkijaryhmä ja se on ilmestynyt arvostetussa vertaisarvioidussa tieteellisessä aikakauslehdessä Biology Letters of the Royal Society.

Tieteellisimmin orientoituneilla ydinystävillä on takataskussaan vielä yksi väistöliike: he kuittaavat lähes kaikki Tshernobyl-tutkimukset epätieteellisiksi, koska niissä ei kerrota uhrien saamia säteilyannoksia. Tämä on vähän samanlainen valetieteellinen argumentti, kuin jos joku väittäisi kaikkien ennen vuotta 1946 tehtyjen tutkimusten olevan epätieteellisiä, koska niiden tekemisessä ei ole käytetty tietokoneita. Useimpien Tshernobylin uhrien kohdalla säteilyannosten määrittäminen on monesta syystä mahdotonta. Ensinnäkin Neuvostoliitto julisti heti onnettomuuden jälkeen tiedot ihmisten terveydestä ja säteilyarvoista salaisiksi. Niitä sai julkaista vasta yli kolme vuotta onnettomuuden jälkeen. Lisäksi sikäli kuin jonkinlaisia annosmittauksia tehtiin puhdistustyöntekijöiden keskuudessa, myöhemmät tutkimukset osoittavat niiden olleen täysin epäluotettavia.

Toiseksi ensimmäisinä onnettomuuden jälkeisinä päivinä ilmassa oli runsaasti lyhytikäisiä mutta voimakkaasti säteileviä radioaktiivisia aineita, joiden mittauksia ei tehty ollenkaan. Niistä Neuvostoliitossa ja myös sen ulkopuolella on saattanut aiheutua suuria säteilyannoksia.

Kolmanneksi vaikka kaikkien radioaktiivisten aineiden määrät eri alueilla ja eri aikoina olisivat tarkasti tiedossa, olisi lähes mahdotonta laskea ihmisten saamaa kokonaisannosta: Olisi tiedettävä kaikkien aineiden käyttäytyminen erilaisissa luontotyypeissä, erilaisilla viljelysmailla ja erilaisissa ravintokasveissa ja -eläimissä. Olisi myös tiedettävä, miten ilmasta, ruoasta ja iholta tulevat radioaktiiviset hiukkaset käyttäytyvät erilaisissa ihmiskehoissa. Sen lisäksi olisi oltava yksiselitteinen tapa laskea eri ruumiinosiin tai niiden joihinkin soluihin kertyvät säteilyannokset yhteen. Suurinta osaa näistä tiedoista meillä ei ole Tshernobylin laskeuma-alueelta eikä juuri mistään muualtakaan.

Ylipäänsä koko säteilyannoksen käsite on kyseenalainen silloin kun kyse on ihmisruumiin sisälle joutuneiden radioaktiivisten aineiden säteilyvaikutuksista. Annoksen tietämisen vaatimus on vähän sama kuin hylättäisiin kaikki DDT:n vaikutuksia koskevat tutkimukset sillä perustella, että niitä ei voi mitata samalla vaarallisuusasteikolla kuin puukonlyöntien vaikutuksia.

Virallisten tutkijoiden penseys Tshernobyl-tutkimuksia kohtaan muistuttaa paljon katolista kirkkoa lähellä olevia filosofien ja matemaatikkojen suhtautumista Galilein kaukoputkellaan löytämiin Jupiterin kuihin: oppineet eivät suostuneet edes katsomaan kaukoputkeen. Kansainvälisen atomienergiajärjestön agendan nielleet säteilytutkijat ikään kuin jo tietävät säteilyn vaikutukset eikä heidän tarvitse perehtyä laskeuma-alueen ihmisten kärsimyksiin. Kuitenkin Tshernobyl oli ensimmäinen suuri ydinvoimalaonnettomuus ja sen säteilyvaikutus oli hyvin erilainen ja monessa suhteessa pahempi ja pitkäaikaisempi kuin esimerkiksi Hiroshiman atomipommin, jonka vaikutusten tutkimiseen virallinen säteilytieto on paljolti pohjautunut.

Jokaisen ihmisten terveyden ydinvoiman käyttömahdollisuuksien edelle asettavan ihmisen pitäisi tuntea suurta kiitollisuutta entisen Neuvostoliiton alueella toimineita tutkijoita kohtaan. Aineellisesti niukoissa ja poliittisesti ja terveydellisesti vaarallisissa oloissa he tekivät uhrautuvaa työtä ydinvoiman todellisten vaikutusten selvittämiseksi.

Olli Tammilehto

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uraaniteollisuus, Ydinvoima

Futaban kaupunginjohtajan puhe Fukushima-päivänä 2013

Hyvät Turun kaupunginvaltuutetut,
Haluan lähettää tämän pyynnön teille, teille ystäville, jotka rakastavat ja vaalivat luontoa, lapsia ja perheitä. Olen altistunut suurelle määrälle säteilyä Fukushiman Daiichissa tapahtuneen TEPCO-yhtiön ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi. Nykyään kärsin uupumuksesta ja kurkkuvaivoista, ja näköni heikkenee.

Kotikaupungillani Futaballa on pitkä historia. Nyt hirvittävä säteily on vallannut sen. Emme voi enää elää siellä. Lasten terveys on heikentynyt, koska he ovat altistuneet säteilylle kotona ja koulussa. Vanhuksilta on riistetty tutut terveyspalvelut sekä koti ja yhteisö, jossa he olivat ajatelleet viettää loppuelämänsä. Evakuoidut joutuvat elämään hyvin köyhissä oloissa. Perhe-elämä samalla tavalla kuin ennen onnettomuutta on mahdotonta. Vanhukset joutuvat elämään yksin erossa perheistään.

Ympäristötuhot ovat valtavan suuret, eikä menetyksiä ole helppo arvioida rahassa.
Kaikesta tästä huolimatta he, jotka ovat onnettomuudesta vastuussa, ovat välinpitämättömiä eivätkä yritä todella auttaa onnettomuuden uhreja. Mielestäni heidän toimintansa onnettomuuden jälkeen ei ole ollut vastuullista eikä rehellistä. Lapset menettävät vähitellen toivonsa ja luottamuksensa aikuisiin. He pelkäävät, etteivät voi tulevaisuudessa saada terveitä
lapsia. Sen vuoksi heitä saatetaan syrjiä, ja he pelkäävät, etteivät välttämättä voi siksi mennä naimisiin. Kuitenkin Fukushiman prefektuurin kuvernööri neuvoo yhä ihmisiä jäämään Fukushimaan. Ehkä hän ei ole koskaan todella rakastanut ketään. Hän haluaa ihmisten asuvan alueilla, joilla ihmisten ei pitäisi elää ollenkaan, ja huijaa heitä jälleenrakentamisen nimissä jaetulla rahalla jäämään. En ymmärrä, miten hän aikoo kantaa vastuunsa sitten, kun ihmiset sairastuvat. Pelkään, ettei hän aio ottaa vastuuta. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Kuvia Fukushima-päivän mielenosoituksesta 11.3.2014

Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille! Veimme rumpujen säestyksellä terveiset mm. Työ-ja elinkeinoministeriölle, Talvivaaraa rahoittavalle Nordealle sekä Fennovoimassa edelleen osakkaana olevalle Keskolle: ydinvoima kuuluu historian romukoppaan.
Julkaisuvapaita kuvia tämän päivän mielenosoituksesta:
http://www.flickr.com/photos/119992004@N04/

Photos from the Fukushima Day 2014 demonstration in Helsinki – use freely:

http://www.flickr.com/photos/119992004@N04/

Jätä kommentti

Kategoria(t): Fukushima, Talvivaara, Toimintaa, Uraaniaseet, Uraanijäte, Ydinvoima

Mielenosoitus: Fukushiman ydinvoimaonnettomuus 3 v: Ros-voimaa? Ei kiitos!

Fukushima Day 2014Fukushiman yhä jatkuvan katastrofin kolmantena vuosipäivänä ydinvoimahankkeet kompuroivat omaan mahdottomuuteensa. Suomen hallitus ja Venäjän valtion Rosatom yrittävät kuitenkin varmistaa, että Suomi pysyisi jatkossakin energiantuotannon takapajulana.

Mielenosoituksessa muistamme Fukushiman onnettomuutta ja viemme terveisiä Työ- ja Elinkeinoministeriölle sekä ydinvoima- ja uraaniteollisuuden rahoittajille: Pyhäjoen voimalahanke on pysäytettävä ja nykyiset ydinvoimalat ajettava hallitusti alas. Olkiluodon kolmannesta reaktorista syntynyt miljardien sekoilu jääköön viimeiseksi yritykseksi rakentaa ydinvoimaa, jonka jätteet aiheuttavat ongelmia vielä lukuisien sukupolvien elinaikana.

Kokoonnumme Kolmen sepän patsaalla klo 16:30, kulkue lähtee klo 17:00.

Tuo halutessasi mukana kynttilöitä lasipurkeissa ja kylttejä tai banderolleja. Myös puheet ja esitykset ovat tervetulleita.

Mielenosoituksen järjestävät
Naiset Rauhan Puolesta ja Toimintaa Uraaniteollisuutta Vastaan (TURVA)
Mukana myös Rhythms of Resistance Helsinki.

www.naisetrauhanpuolesta.org
turvaverkosto.wordpress.com

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

“Under Northern Lights” kertoo Pohjoismaiden kaivoskamppailuista

Katso dokumentti täältä: http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2013/11/under-northern-lights-201311279432224643.html

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

’From HIROSHIMA After FUKUSHIMA’ – Atomic Café Helsingissä

Perjantaina 16.8.2013 klo 18 alkaen squat Makamikilla tarjolla vegaanisia herkkuja, leffoja ja presentaatio ydinvoimasta Japanissa.
Makamik on avoin vallattu tila, joka sijaitsee Helsingin Kumpulassa osoitteessa Jyrängöntie 1, Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan vieressä ja lähellä kampusaluetta. Lähin ratikkapysäkki on Paavalinkirkko.
Tapahtuman kaikki tuotto menee ydinvoimanvastaisen toiminnan tukemiseen.

’From HIROSHIMA After FUKUSHIMA’: Japanilainen puhuja kertoo perusasioita ydinvoimasta sekä Japanin tilanteesta Fukushiman jälkeen ja siitä, kuinka hän joutui ottamaan selvää ydinvoimaan liittyvistä riskeistä vasta onnettomuuden tapahduttua.

Esityksen jälkeen näytetään seuraavat noin tunnin mittaiset leffat:

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Vastarinta kasvaa – tule pysäyttämään kaivostoiminta Kallakissa!

(ENGLISH BELOW)

Kaivosyhtiö Beowulfin tavoiteena on aloittaa rautakaivostoiminta alueella, jonka tieltä muun muassa Björkholmin kylä halutaan siirtää. Alueella on tehty testiporauksia jo kuuden vuoden ajan; nyt on aika toimia!

Toimintaleiri sijaitsee Kallakissa, 50 kilometriä Jokkmokkin keskustasta, Pohjois-Ruotsissa.

Tie kaivosalueelle on blokattu ja toistaiseksi työkoneiden pääsy alueelle on estetty. Leiri pysyy pystyssä niin kauan kun on tarve!

Syitä kaivostoiminnan estämiseksi:

-Solidaarisuus ihmisten kanssa, joita valtio on alistanut ja kolonisoinut jo vuosisatojen ajan. Lait ja säädökset ovat jo kauan olleet uhkana luonnon keskellä asuville ihmisille (sapmi-kansa).

-Puolustaa maisemaa, eläimiä, moninaisuutta, olentoja ja tulevaisuutta!  Gallok on todella kaunis paikka täynnä mustikoita, lakkoja, poroja mukaan lukien järvi, joka on täynnä kalaa ja niin puhdas että käytämme sitä juomavedeksi. Sitä ympäröi suot ja vanha metsä jossa on säilynyt monia lajeja, jotka muualla ovat kuolleet sukupuuttoon.

-Paikalliset ovat mukana vastustamassa kaivostoimintaa Gallokissa, joka edesauttaa vastarinnan jatkuvuutta.

-Sivilisaatio ja talouselämä hyväksikäyttävät maaseutua hakkaamalla metsää, rakentamalla patoja jokiin ja kun mitään ei ole jäljellä mistä elää, kaivosteollisuus nousee esiin ”pelastajan” roolissa. He tarjoavat
työmahdollisuuksia, jotka kestävät vain joitakin vuosia ja uhraa viimeisiä  omavaraisia elämänmuotoja ja lähtiessään he jättävät vielä enemmän köyhtyneen maiseman taakseen. Kaivos vapauttaa myrkkyjä veteen ja ilmaan.

-Kaivosyhtiöiden hankkeet aiheuttavat konflikteja paikallisten yhteisöjen  välillä; ihmiset jotka ennen olivat ystäviä asettautuvat nyt toisiaan  vastaan kaivostoiminnasta jakautuneiden mieleipiteiden takia.

-Kaivos Gallokissa ei ainoastaan vaikuta vain lähialueeseen, mutta riskeeraa myös Luleå-jokea. Kaivosalueella suoritettavat räjähdykset voivat mahdollisesti murtaa lähialueen padot, aiheuttaen dominoefektin  muiden patojen murtuessa aina Luleån saakka. Suuri jätevesipato on  suunniteltu metsään ja GÀllokjÂvvre-järveen, jossa myrkyllinen jätevesi säilytettäisiin ikuisuuksien ajan. On vain toiveajattelua, että jätevettä ei vuotaisi ympäristöön!

Kotisivut: whatlocalpeople.se
kolonierna.se

Email: kolonierna ät gmail dot com

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Kamp-Kallak-Gállok/147057268825036

Lisätietoja saa soittamalla: +46 7036 73122

Kotisivuilla tarkemmat ohjeet kuinka päästä paikan päälle.

Levitä kutsua eteenpäin!

IN ENGLISH:

A nice tower with sleeping place for two people has been built on the road
Beowulf mining wants to use to blow up the future. In Gállok (sami) Kallak
(swedish) west of Jokkmokk there is now a struggle going on to save a
beautiful wilderness area from becoming an iron mine. There is a mining
boom in sweden now and it’s part of a long history of colonialism. Samis
whose land has been stolen have been joined by all kinds of people in the
struggle for the future!

Come and visit the camp and the blockade!

Way description:
Car/Hitchhiking: Go by road 45 north from Jokkmokk, turn towards Kvikkjokk
after some kilometers, go a while, turn left towards Björkholmen, follow
the signs towards Kallak Gállok. If you hitchhike we can come get you
nearby or in Jokkmokk. It seems rather easy to hitchhike here.
If you travel by bus you can take bus 94 towards Kvikkjokk and get off in
Randijaur and we come get you there! Contact us to: kolonierna@gmail.com
in advance so we can exchange numbers! You are always welcome to visit
spontaneous!

Coordinates to the camp: Lat: 66° 47,68792 Long: 19° 08,09345
Vi offer coffee, food and good company!
Contact: kolonierna@gmail.com we check the mejl frequently.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Talvivaaran tehdasalueelle ilmestyi banderolli – VIDEO

https://vimeo.com/69267134

bloiin

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Talvivaaran tehdasalueelle ilmestyi banderolli

 

bloiin

Aikaisin torstaiaamuna 27.6. Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella laskettiin rakennuksen seinälle banderolli, joka vaatii kaivoksen sulkemista. Tekijät poistuivat paikalta kenenkään puuttumatta asiaan. Teolla haluttiin kritisoida Talvivaaran lisäksi kaivosteollisuutta kokonaisuudessaan.

Monet ovat huolissaan kaivosten aiheuttamista päästöistä ja vesiongelmista, mutta eivät kritisoi kaivosteollisuutta sinänsä. On kuitenkin syytä keskustella siitä, millaiseen talousajatteluun kaivosteollisuus liittyy.

Kaivosteollisuus ajaa tieltään perustarpeisiin vastaavaa tuotantoa. Se tekee lähialueillaan mahdottomaksi muun muassa pienviljelyn, luontoyrittämisen ja lopulta kestävämmän elämäntavan sellaisissa ympäristöissä, joissa rahatalouden ulkopuoliset hyödykkeet kuuluvat elämään, luonnonantimet ovat lähellä ja elävästä luonnosta nauttiminen tarjoaa päivittäisiä elämyksiä. Siten kaivosteollisuus omalta osaltaan pakottaa ihmisiä hakemaan sisältöä elämäänsä kulutusyhteiskunnan tarjoamista korvikkeista – ympäristöä kuluttavista turhakkeista. Elämme aikaa, jolloin ekosysteemin kantokyky on äärirajoilla ja eliöiden elinympäristöjä tuhoutuu. Kaivosteollisuus on osa tätä kehityskulkua.

Eri puolilla maailmaa kaivosyhtiöiden voitontavoittelu ajaa tavallisten ihmisten terveyden ja elämän edelle. Pohjoisen kaivosbuumi on osoitus yhtiöiden vallan kasvusta näilläkin leveysasteilla. Nikkeli, kulta ja uraani arvotetaan tärkeämmiksi kuin elintärkeät puhtaat vedet ja paikallinen ruoantuotanto. Samaan aikaan maailmalla ollaan huolissaan makean veden puutteesta ja ruokakriiseistä.

Kaivosbuumia markkinoimalla valtio osoittaa, että sen ensisijainen intressi on turvata harvoja hyödyttävän talouden kasvumahdollisuudet, ei kansalaisten hyvinvointia. Tärkeintä on saada talous kasvamaan ja harvojen pankkitilit paisumaan, ei ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän rakentaminen.

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized